Rynek nieruchomości w naszym kraju cały czas działa bardzo prężnie. Jeżeli chcemy bezpiecznie ulokować swoje fundusze, zakup mieszkania, domu czy też działki rekreacyjnej może okazać się świetną opcją. Po przejrzeniu wielu ogłoszeń, wybraniu najlepszych nieruchomości z punktu widzenia inwestora, pozyskaniu funduszy i ostatecznej finalizacji zakupu np. nieruchomości Kraków, należy zatroszczyć się o niezbędne kwestie formalne. Kupno nieruchomości należy bowiem zgłosić w określonym czasie do wybranych organów. Zaniechanie tej czynności może skutkować monitami ze strony urzędu, a także bardziej nieprzyjemnymi następstwami.

   Obowiązki ciążące na nowym właścicielu

   W okresie 14 dni od chwili stania się właścicielem nieruchomości, bez względu na jej charakter, jesteśmy zobligowani do zgłoszenia zakupu w Urzędzie Miasta. Jeśli zdecydowaliśmy się na zakup nieruchomości Kraków, oczywiście będzie to Urząd Miasta Kraków. Ponadto musimy pamiętać, że o facie nabycia czy to działki rekreacyjnej,  czy nieruchomości innego rodzaju, musimy obowiązkowo  powiadomić Urząd Skarbowy. Nabycie nieruchomości wiąże się także bowiem z koniecznością uiszczania corocznie podatku.  Dodatkowe formalności pojawią się w sytuacji, gdy będzie dotyczyło nas użytkowanie wieczyste. Oczywiście w tym przypadku wysokość stawki jest uzależniona od tego, na jakim gruncie znajduje się nieruchomość. Szersze informacje na ten temat możemy uzyskać w Zarządzie Mienia Skarbu Państwa.

 Dokumentacja związana z zakupem nieruchomości Kraków

 Zarówno zgłoszenie zakupu nieruchomości, jak też informacja o konieczności opłacania podatku przez nowego właściciela dokonywane są na stosownych formularzach. Znajdziemy je na stronach biuletynu informacji publicznej miasta Kraków. Wystarczy wydrukować i wypełnić wnioski, a następnie dostarczyć je:  zdalnie, za pośrednictwem poczty bądź osobiście do konkretnej instytucji. Obliczenie podatku od nabytej nieruchomości Kraków nie jest zbyt trudne.  Zwyczajowo jest on wyliczany od powierzchni użytkowej w przypadku domu czy mieszkania, a także od powierzchni właściwej jeżeli chodzi o działkę. Przelicznik stosowany tutaj jest określany na podstawie średniej wartości nieruchomości o takim samym charakterze. Po złożeniu wymaganych dokumentów, w okresie do miesiąca czasu, a w przypadku nieruchomości o bardziej skomplikowanej sytuacji prawnej otrzymany decyzję wraz z informacją o wysokości wymierzonego podatku. Wyliczony podatek można zapłacić z góry za cały rok, bądź też w 4 ratach, przypadających na 15 dzień: marca,  maja, września oraz listopada.

Czym skutkuje niezłożenie deklaracji o nabyciu nieruchomości?

  Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że prawodawca nakłada na każdego nabywcę nieruchomości Kraków, zgłoszenie faktu zakupu do konkretnych organów. W przypadku gdy zapomnimy o tej kwestii, zostaniem poinformowani o konieczności złożenia wyjaśnień przez urząd. Jeżeli jednak będziemy celowo uchylać się od podania owej informacji, możemy narazić się na odpowiedzialność skarbową, o której traktuje art. 54 §1 Kodeksu karnego skarbowego, która to mówi o narażaniu Skarby Państwa bądź też jednostki samorządu lokalnego na uszczuplenia w sferze podatku. W skrajnym przypadku nabywca nieruchomości będzie musiał uiścić grzywnę w wysokości 720 dziennych stawek godzinowych, a nawet może  być tutaj zastosowana kara pozbawienia wolności.    Jak zatem widzimy, po zakupie nieruchomości Kraków, obowiązkowo musimy zgłosić ów fakt do wybranych organów, bowiem w przeciwnym razie możemy narazić się bowiem zarówno na wysoką karę pieniężną, czy wręcz pobyt w zakładzie karnym.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *